El recorregut dels meus impostos

1. La recaptació local

Es realitza a través d'impostos directes, principalment l'IBI, i de taxes del municipi -com la d'escombraries.

2. Altres fonts d'ingressos

El pressupost municipal inclou altres ingressos provinents, principalment, de l'Administració General de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, que són els encarregats de recaudar altres ingressos com l'IVA i o l'IRPF.

3. En què s'empra?

L'Ajuntament utilitza el pressupost municipal per mantenir els serveis públics i les infraestructures de la ciutat.

Ingressos i despeses a l'Ajuntament de Polinyà

Ingressos

Despeses

Tria l'any

Dades pressupostàries al

Ingressos
Despeses
Total Executat
Ingressos
Despeses
Total Pressupostat
Ingressos
Despeses

Quantitats actualitzades amb la inflació a data 1 de gener de 2017.

Indicadors pressupostaris
Estalvi brut
1.575.109 € 2.978.234 €
Estalvi net
769.207 € 2.100.790 €
Capacitat/Necessitat de finançament
871.306 € 1.615.043 €

Fonts de les dades

Nota

  • Els ingressos i despeses mostrades inclouen únicament al Ajuntament de Polinyà.
  • L'ajust de la inflació es fa l'1 de gener de 2017. La taxa d'inflació anual és la mitjana de la taxa interanual dels dotze mesos de l'any.